Отворено писмо Дигиталне Заједнице поводом пореских измена

Након објављивања Теста самосталности и предложених измена Закона о порезу на доходак грађана, стручна јавност је дигла свој глас против ових мера и изразила спремност на разговоре са иницијаторима горепоменутих измена.

Подсећамо да је Спецификацију Дигиталне заједнице подржало преко 800 потписника, а свој допринос разговорима на тему увођења новог закона дало је преко 1350 учесника расправе на online каналу.

Потписници Спецификације и друга заинтересована лица, предузетници и представници компанија дигиталног екосистема били су присутни на отвореним разговорима поводом усвајања измена Закона у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Београду, иницираних и организованих од стране Владе Републике Србије.

У наставку износимо неколико закључака са ових сусрета на које желимо да скренемо пажњу.

Правна и пословна несигурност уз онемогућавање даљег раста и развоја

Упркос изреченим намерама Владе и Министарства финансија да остваре "једнаке услове" за све чиниоце на тржишту, става смо да се овим предлогом Закона производи сасвим супротно дејство. Одредбе предлога Закона уносе нове поделе и дискриминације у индустрији, уносе правну и пословну несигурност у домаћем предузетништву и онемогућавају даљи раст и развој домаће дигиталне индустрије, а посебно индустрије информационих технологија.

Додатно, тест самосталности, којег већински (7 од 9) чине описни а не прецизни критеријуми, дозвољава превелику слободу тумачења било којој страни. Као такав, он је потпуно неприхватљив као мера дискриминације самосталности предузетника.

Неизвесност и након три године од почетка примене закона

У прилог креирању правне и пословне несигурности говори и чињеница да представници Владе немају одговор на питање шта се дешава након периода прилагођавања од три године. Сматрамо неприхватљивим да они који предлажу закон и стоје иза њега, не знају који су његови дугорочни ефекти и кораци након што до измена Закона дође.

Доношење закона по хитном поступку, без јавне расправе

Представници Владе нису дали разлоге за хитно увођење ових мера и нису показали спремност за одлагање усвајања новог Закона упркос негативним реакцијама стручне јавности на контекст, брзину увођења нових мера и нетранспарентност консултација које је Влада спроводила током читаве године са појединим актерима из индустрије. Подсећамо да су информације о изменама закона доступне јавности тек месец дана, а од најављеног усвајања по хитном поступку и примене Закона нас дели само неколико месеци. Самим тим, технолошкој заједници није дато довољно времена да реагује.

Криминализација ИТ професионалаца

Посебно нас забрињавају изјаве представника Владе и Министарства финансија да ИТ предузетници тренутно послују ван важећих закона Републике Србије. Начело фактицитета, на које се Влада и њени представници позивају, схватамо али не разумемо криминално етикетирање предузетника у ИТ индустрији. Додатно, осуђујемо кампању која се тренутно спроводи у медијима а која, поред промоције предложених измена Закона, покушава да у широј јавности представи ИТ предузетнике као грађане који избегавају своје обавезе према држави и друштву.

Предложене мере подстичу одлазак ИТ стручњака из Србије

Дигитална заједница изражава дубоку забринутост за лако предвидиве последице увођења предложеног закона на дигитални екосистем и економију Србије, чији раст доприноси читавом друштву кроз директне и индиректне инјекције свежег капитала у државни буџет. Негативни ефекти који могу бити непосредно видљиви су: одлив мозгова и исељавање стручног кадра, смањење конкурентности домаће ИТ индустрије и финансијска несигурност предузетника. Поред тога, предлог Закона омогућава монополизацију домаћег дигиталног екосистема и нарушава право конкуренције.

Као заједница, окупљена око идеје поспешивања развоја домаћег предузетништва у сфери дигиталне економије, желимо да аргументима демонстрирамо наш став и да укажемо на недостатке и ефекте овог Закона на нашу индустрију, предузетништво и економију наше државе. Како би ово друго било могуће, потребно је да се отвори дијалог између Владе и оних на чије пословање измене овог Закона имају највећи утицај. Позивамо на одлагање усвајања предложених измена Закона, док се не успостави дијалог између Владе и представника заинтересоване стручне јавности

Позивамо Премијерку, госпођу Ану Брнабић и Министра финансија, господина Синишу Малог, да привремено зауставе доношење предлога Закона и започну дијалог на тему измена пореског система са репрезентативним представницима свих чинилаца дигиталног екосистема.